Tradicija i kvaliteta

Drvorezbarstvo,spoj izrade predmeta od drveta i vjekovne .ovjekove te.nje za ukra.avanjem, kao primarni zanat, u porodici Nik.i. prisutan je ve. oko 100 godina. U vrijeme kada je Konjic bio Primorska banovina, postojala je reklama u tada.njim novinama sa logom .Prva i najpreciznija rezbarska radnja od orahovine.. Vlasnik te radnje bio je Adem Nik.i., djed od sada.njeg vlasnika Armina Nik.i.a. Izlagao je namje.taj na sajmovima u Parizu, Beogradu.... Radnju je naslijedio njegov sin Mukerem (otac sada.njeg vlasnika). Od 1996 godine radnja djeluje pod nazivom SZR.Bra.a Nik.i.., vlasnik Armin Nik.i..

dedo rj dedmik

RU.NO RA.ENI NAMJE.TAJ

Namje.taj i suveniri izra.eni u ovoj radnji su visokog kvaliteta, ra.eni od plemenitog drveta oraha,tre.nje i javora.

Izra.ujemo sve vrste drvorezbarskog namje.taja (se.ije,rezbarene komode,.o.njake,pe.kune,tpezarijske stolove i stolice,radne stolove,rafe,rozete kao i ostale dijelove namje.taja po .elji kupca) i namje.taje od punog drveta,te mnogobrojne suvenire (razne vrste kutija,tacne,sehare,rahlje,stalke za radne stolove,telefone,ramove za slike, ogledala i tavle).